Privacy

Wij plaatsen alleen verhalen en materialen op de website die rechtenvrij zijn of waarvoor toestemming is verleend.

Hieronder vind je een verklaring die we opgesteld hebben omdat we gebruik maken van Google Analytics:

Privacy DisPLACE

DisPLACE, gevestigd aan Doelensteeg 16 2311 VL Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.displace.nl Doelensteeg 16 2311 VL Leiden +31715277392

Paul van Trigt is contactpersoon Gegevensbescherming van DisPLACE en is te bereiken via p.w.van.trigt@hum.leidenuniv.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

DisPLACE verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@displace.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DisPLACE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- DisPLACE analyseert jouw gedrag op de website om daarmee inzicht te krijgen in het profiel van bezoekers.

Geautomatiseerde besluitvorming

DisPLACE neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DisPLACE) tussen zit. DisPLACE gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Google Analytics

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DisPLACE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

DisPLACE verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DisPLACE gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. DisPLACE gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we eventueel op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. We zullen binnenkort een cookiemelder installeren zodat jij bij jouw eerste bezoek aan onze website geïnformeerd wordt over deze cookies en toestemming gevraagd wordt voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DisPLACE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@displace.nl