Toegankelijkheid

Wij streven ernaar om de website voor iedereen toegankelijk te maken. Hieronder geven wij een indruk van de uitdagingen die dat met zich meebrengt

Toegankelijkheid voor iedereen

Toegankelijkheid heeft te maken met functionele diversiteit. Mensen verschillen op veel punten, ook in de manier waarop zij functioneren. Wie doof is, gebruikt een visuele taal en wie blind is, gebruikt het gehoorvermogen of de tastzin, bijvoorbeeld. Daarnaast willen wij rekening houden met neurodiversiteit: mensen denken op verschillende manieren. Bij het ontwerpen van een website zijn functionele diversiteit en neurodiversiteit een uitdaging. Wat de ene persoon nodig heeft, kan juist storend zijn voor de andere persoon. Wij hebben geprobeerd met zoveel mogelijk eisen en wensen rekening te houden. Uiteraard zijn suggesties ter verbetering altijd welkom! 

Als het gaat om neurodiversiteit, dan gaat het vooral om de lay-out van de website. Er is gekozen voor een rustig en prikkelarm ontwerp. De kleuren zijn geschikt voor kleurenblinde personen, zodat ook zij contrasten en verschillen zien. 

Wat betreft functionele diversiteit gaat het om de onderwerpen die hieronder genoemd worden.

Lichamelijke beperking

Bij het ontwerp van de website is aandacht besteed aan motorische activiteiten. Alle functies van de website kunnen via het toetsenbord gebruikt worden. Men is dus niet afhankelijk van de muis. Er zijn grotere klikbare oppervlakten. De bediening van de site is zo eenvoudig mogelijk gemaakt.   

Visuele beperking

Bij het ontwerp van de website  is aandacht besteed aan kleur en grootte van tekst en afbeeldingen, en het vervangen van beeld voor geluid. Tekst en afbeeldingen kunnen vergroot of verkleind worden. De tekst kan met een brailleleesregel gelezen worden. Er kan geluisterd worden naar een voorgelezen versie van de inhoud en er is een audiodescriptie bij video’s.

Verstandelijke beperking

Bij het ontwerp van de website is aandacht besteed aan de begrijpelijkheid van de website. De inhoud is helder opgebouwd. De links zijn voorspelbaar en de opbouw van de pagina’s van de website is steeds hetzelfde. De taal is eenvoudig en wordt ondersteund met illustraties en filmpjes. 

Auditieve beperking

Bij het ontwerp van de website is aandacht besteed aan de taal, en het visueel maken van geluid. Alle filmpjes zijn voorzien van ondertiteling. Een deel van de verhalen wordt vertaald naar de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Ook zal een deel van de verhalen afkomstig zijn uit de geschiedenis van dove mensen. Deze verhalen worden in de NGT gemaakt waarna de filmpjes ondertiteld worden. Er is wel een financiële uitdaging wat betreft de vertaling van gesproken of geschreven Nederlands naar de NGT. Het gaat hier om professionele vertalingen waar een prijskaartje aan hangt. Het filmpje bij dit onderwerp is gemaakt en gesponsord door het Nederlands Gebarencentrum, waarvoor onze hartelijke dank!